220818 syd tirol 10 dg fly hjem

UK flag | German flag