Reiser for det grønne skiftet

Flyselskapet KLM har nylig lansert en omfattende kampanje om reising og bærekraft. De ber faktisk folk tenke seg om før de kjøper flyturer. Kanskje du kan velge andre transportmidler, lyder oppfordringen.

Dette har vi i Risdal Touring tenkt på for lenge siden. Vi har ventet på at bussreise som ferieform skal bli mer verdsatt, mer satt pris på – ikke minst betraktet i et miljøperspektiv. En ting er det gode «reisemiljøet» man oppnår sammen med andre på en busstur, men ikke minst er også hensynet til det ytre miljø viktig. Utslipp til naturen! En buss med god utnyttelse av kapasiteten er en av de aller mest energieffektive reisemåtene. Ikke minst har buss svært lave verdier av CO₂-utslipp, i visse sammenhenger til og med bedre enn tog – avhengig av om strømmen produseres med «ren» vannkraft eller «skitten» kullkraft.

Grafen under viser mengde klimautslipp som ulike transportmidler står for. Tallene kan variere avhengig av reiseavstand, antall passasjerer, teknologi m.m., men viser i grove trekk hvilke reiseformer som kommer best ut i et miljøregnestykke. Reiser du med oss, vet du at vi utnytter setekapasiteten godt. Vi har moderne turistbusser med lavt drivstofforbruk og motorer med lavt utslipssnivå. Vi vil dessuten ta i bruk enda mer effektive og klimavennlige fremdriftsteknikker så snart de tilbys i markedet og er kommersielt konkurransedyktige.

Risdal Touring gir deg ikke bare godt planlagte, tilrettelagte – med god komfort – og trygge reiseopplevelser. Vi arrangerer også reiser med fly – men vi lar deg selv ta valget : Du tar litt mer hensyn til miljøet om du reiser med buss!

Sjekk vår reisekalender for flere grønne turer med Risdal Touring