Retningslinjer for personvern

Denne siden logger trafikken til nettstedet anonymt. Denne informasjonen kan på ingen måte spores tilbake til noen enkeltperson.

Data blir logget i den hensikt i å optimalisere nettstedet for å øke brukervennligheten for våre besøkende. Dette er standard for de fleste nettsteder.
For å kunne logge trafikken til og på vårt nettsted, legges det en informasjonskapsel i din nettleser. Denne informasjonskapselen kan du selv fjerne, ved å følge instruksjonen i din nettleser.

Denne siden benytter seg av Google Analytics til nettstedsmåling.

En «cookie», også kalt informasjonskapsel, er en tekstfil som lagres i nettleseren. Dette er standard internett-teknologi som benyttes på de fleste nettsteder idag. Flertallet av nettlesere som Opera, Internet Explorer, Firefox, Safari og Chrome er innstilt til å akseptere cookies automatisk. Om du ikke ønsker at slik informasjon skal lagres i din nettleser må du selv gå inn i innstillingene i den aktuelle nettleseren og deaktivere denne funksjonaliteten.

Merk at denne innstillingen kan føre til at enkelte nettsteder ikke fungerer optimalt.

Datatilsynet har utarbeidet regler for bruk av analyseverktøy på norske nettsteder.

Utdrag fra Datatilsynets nettsider:

Ref: https://www.datatilsynet.no/Teknologi/Webanalyse/

«Virksomheter som bruker analyseverktøy på sitt nettsted må sørge for at behandling av personopplysninger skjer i tråd med personvernreglene.
Dette innebærer at:
– Etter innsamlingen anonymiseres eller endres IP-adressen slik at besøkende på nettstedet ikke kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. I Google Analytics må anonymiseringsfunksjonen være aktivert.
– Behandling av innsamlet informasjon skal bare brukes til statistiske formål. Virksomheten skal ikke samle inn flere opplysninger enn det som er nødvendig for dette formålet.
– Besøkende på nettstedet skal gis informasjon om hvilke opplysninger som samles inn og behandles og hvordan dette gjøres.

Virksomheter som benytter en annen part eller leverandør, det vil si en databehandler til å utføre analysen for seg, har fortsatt ansvaret for hvordan behandlingen skjer. Dette betyr at:
– Virksomheten må ha kontroll på hvilke opplysninger databehandleren håndterer og hvordan.
– Avtalen mellom virksomheten og databehandleren må være slik at behandlingen tilfredsstiller norsk personvernlovgivning. Virksomheten kan ikke aksepere databehandlers egne vilkår, uten at disse er i tråd med norsk rett.»