201022 Stettin i Polen med Stralsund 7dg

UK flag | German flag